How to invest_Slide1
How to invest_Slide1
ŠIROKA UPORABNOST

CUT ima široko namembnost s štirimi glavnimi načini uporabe in igra pomembno vlogo pri delovanju celotne platforme. Z implementiranjem novih funkcij se bodo skozi čas pojavile nove možnosti uporabe.

PlayPlay
How to invest_Slide1
CRYPTOUNITY TOKEN

Simbol: CUT
Celotna zaloga: 1.000.000.000
Število decimalnih mest: 9
Blockchain: Binance Smart Chain
Vrsta žetona: utility
Revizija pametne pogodbe (audit): Quillaudits, CertiK

DODELJEVANJE ŽETONOV

Namen postopnega dodeljevanja žetonov je zavarovati kupce pred volatilnostjo, ki se pogosto pojavi po ICO-jih in vzpostaviti finančni sistem za dolgoročen projekt.

DUMPING WALL AKTIVIRAN

Dumping wall je ukrep, ki preprečuje nenadno močno znižanje vrednosti žetona. Imetnike nagrajuje in jih odvrne od takojšne prodaje ter povečuje likvidnost.

How to invest_Slide1
CRYPTOUNITY TOKEN

Simbol: CUT
Celotna zaloga: 1.000.000.000
Število decimalnih mest: 9
Blockchain: Binance Smart Chain
Vrsta žetona: utility
Revizija pametne pogodbe (audit): Quillaudits, CertiK v izdelavi

DODELJEVANJE ŽETONOV

Namen postopnega dodeljevanja žetonov je zavarovati kupce pred volatilnostjo, ki se pogosto pojavi po ICO-jih in vzpostaviti finančni sistem za dolgoročen projekt.

DUMPING WALL AKTIVIRAN

Dumping wall je ukrep, ki preprečuje nenadno močno znižanje vrednosti žetona. Imetnike nagrajuje in jih odvrne od takojšne prodaje ter povečuje likvidnost.

How to invest_Slide1
NAGRAJEVANJE IMETNIKOV

Poleg ostalih ukrepov, sprejetih za dobro delovanje naše kriptovalute CUT, smo se odločili še za sledeče tri vrste ukrepov: sistem »collect token«, nagrade za imetnike in airdrope. Ti služijo kot spodbuda za nadaljnje držanje svojih žetonov in so namenjeni nagrajevanju holderjev.

NAGRADE ZA IMETNIKE

2 % CUT žetonov vsake nakupne transakcije se porazdeli med imetnike. S tem so imetniki deležni avtomatskega pasivnega pridobivanja dodatnih CUT žetonov.

AIRDROPI

So različne nagradne igre, namenjene širjenju zanimanja nad našim projektom in nagrajevanju imetnikov in podpornikov.
V CryptoUnity-ju imamo tri vrste airdropov, ki jih imenujemo Giveaway, Bounty, in Exclusive Airdrops.

»COLLECT TOKEN«

»Collect token« je CryptoUnity-jev sistem, ki je uporabnikom dostopen na spletni strani in jim omogoča pridobivanje žetonov v zameno za opravljanje nalog.

How to invest_Slide1
RAZPOREDITEV ŽETONOV
Slide
DUMPING WALL

Dumping wall je ukrep, ki preprečuje nenadno močno znižanje vrednosti CUT žetona saj imetnike spodbuja k držanju in jih odvrne od takojšne prodaje.
Za uporabo ukrepa smo se odločili, ker:

  1. privablja resne kupce
  2. zmanjšuje možnost masovne prodaje CUT žetona po TGE
  3. nagrajuje imetnike CUT žetona
  4. znatno poveča likvidnost
Slide
PROVIZIJE
MARKETING

0 %
provizija za nakup

3 %
provizija za prodajo

NAGRADE IMETNIKOV

0 %
provizija za nakup

2 %
provizija za prodajo

RAZISKAVA

0 %
provizija za nakup

3 %
provizija za prodajo

LIKVIDNOSTNI BAZEN

0 %
provizija za nakup

1 %
provizija za prodajo