Kriptovalute niso povezane s svetovnimi vladami

Kot je bilo povedano že zgoraj, je velika prednost kriptovalut ta, da potekajo od posameznika direktno k posamezniku (P2P). To jih dela decentralizirane, s tem pa anonimne.

Decentralizacija preprečuje, da bi imel vso moč nadzora en člen. Namesto tega, je porazdeljena med vse razvijalce specifične kriptovalute, lastnike večjih deležev specifične kriptovalute in organizacije, ki specifično kriptovaluto razvija do razširitve po trgih.

Dodatno kriptovalute predstavljajo bolj varen način hrambe in zaščite imetja, kot je to pri vladnih valutah, saj imajo potencial da ostanejo dokaj stabilne, četudi bi bilo stanje v neki državi razburkano.

Kot zadnje pa izločitev vloge bank, pomeni tudi da ni več potrebe po bančnem računu in s tem povezanih prispevkov.