Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

PROSIMO, DA SPODNJA DOLOČILA IN POGOJE PRODAJE ŽETONOV POZORNO PREBERITE. TEH DOLOČIL IN POGOJEV NI MOGOČE IN SE NE SME DOJEMATI KOT VABILO K VSTOPU V NALOŽBO ALI PRODAJI REGULIRANIH FINANČNIH INSTRUMENTOV.

DOLOČILA IN POGOJI (»P&P« ALI »POGOJI«) VELJAJO ZA KUPCA UPORABNOSTNEGA ŽETONA CUT (V NADALJNJEM BESEDILU »CUT« ali »CUT TOKEN« ali »CUT ŽETON«) IN BODOČEGA UPORABNIKA CryptoUnity MENJALNICE TER PREDSTAVLJAJO SPORAZUM MED PODJETJEM CU d.o.o. ( PODJETJE, KI JE LASTNIK PROJEKTA) IN VAMI. PROSIMO VAS, DA TA DOKUMENT POZORNO PREBERETE PREDEN SODELUJETE V PREDPRODAJI ALI PRODAJO ŽETONOV.

ČE SE NE STRINJATE S TEMI DOLOČILI IN POGOJI (ALI NJIHOVIM DELOM) ALI PA ČE DOLOČIL IN POGOJEV NE RAZUMETE, PROSIMO, NE KUPUJTE NOBENIH ŽETONOV. Z NAKUPOM ŽETONOV CUT IZJAVLJATE IN ZAGOTAVLJATE, DA IZPOLNJUJETE VSE ZAHTEVE ZA UPRAVIČENOST V TEH DOLOČILIH IN POGOJIH.

NE SMETE UPORABLJATI NAŠEGA SPLETNEGA MESTA, STORITEV, PLATFORME IN PRIDOBIVATI UPORABNOSTNIH ŽETONOV CUT, ČE STE MLAJŠI OD 18 LET IN ČE STE DRŽAVLJAN, REZIDENT, STANOVALEC ALI PRAVNA OSEBA, KI DELUJE NA OBMOČJIH Z OMEJENO UPORABO, KOT JE OPISANO SPODAJ V ŠESTEM ČLENU.

1. NAMENI STRANK

Podjetje namerava izdati in prodajati žetone CUT, blockchain žetone, kot je podrobneje opisano v beli knjigi (»bela knjiga« oz »whitepaper«), ki je na voljo na www.cryptounity.org.

Nakup žetonov CUT se opravi pri CU Limited, družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, sedež: Kotnikova 5, Ljubljana, matična številka: 8995958000 (»podjetje«, »mi«, »nas« ali »naš« «) in za nakup veljajo ti Pogoji in določila prodaje žetonov (»pogoji«).

CUT je okrajšava za žeton CryptoUnity – izvorni žeton projekta CryptoUnity. Cilj projekta je približati kripto ljudem z vzpostavitvijo uporabniku prijazne kripto borze z denarnico (kripto shranjevanje) in izdajo hladne denarnice kot fizične kartice. Njegov cilj je tudi izobraževanje ljudi in organiziranje delavnic. Z nakupom žetonov CUT (v nadaljevanju CUT) sodelujete pri nastajanju projekta in žeton CUT uporabljate v ekosistemu CryptoUnity.

Ta dokument in kateri koli drug dokument, ki ga je izdelala in podpisala družba CU Limited, ne predstavlja ponudbe ali nagovarjanja k prodaji delnic ali vrednostnih papirjev družbe CU Limited ali katere koli njene podružnice. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi pogoji, nam pišite na info@cryptounity.org.

V kolikor od družbe želite kupiti določeno število CUT kot del javne prodaje, ti pogoji določajo pogoje, pod katerimi vam bo podjetje izdalo in prodalo CUT žetone.

Razumete in sprejemate, da CUT: (a) ni posojilo podjetju; (b) vam ne zagotavlja lastništva ali drugega deleža v podjetju; (c) njegov namen ni, da predstavlja kakršno koli valuto ali denar (bodisi fiat, virtualno ali kakršno koli drugo obliko elektronskega denarja), vrednostni papir, blago, obveznico, dolžniški instrument ali katere koli druge vrste finančnih instrumentov ali investicij; (d) ni namenjen predstavljanju nobenih pravic po pogodbi o razlikah ali po kateri koli drugi pogodbi, katere namen ali domnevni namen je zagotoviti dobiček ali preprečiti izgubo; (e) ni menica, zadolžnica, nakupni bon ali drugo potrdilo, ki daje imetniku pravico do obresti, dividend ali kakršnega koli donosa od katere koli osebe; in (f) ni ponudba ali nagovor v povezavi z igrami, igrami na srečo, stavami, loterijami in/ali podobnimi storitvami in izdelki, (g) se ne šteje za blago ali storitve.

Zaščite, ki jih ponuja veljavna zakonodaja v zvezi z nakupom in ponudbo finančnih instrumentov in/ali naložb, ne veljajo za prodajo in nakup CUT in niti ti pogoji niti bela knjiga ne predstavljajo prospekta ali dokumenta o ponudbi in niso ponudba za prodajo, niti nagovarjanje k ponudbi za nakup katere koli naložbe ali finančnega instrumenta v kateri koli jurisdikciji.

2. UPORABNOST ŽETONOV

Lastništvo CUT ne prinaša nobenih pravic, izrecnih ali implicitnih, razen pravice do uporabe CUT kot uporabnega žetona, kot je razkrito na spletnem mestu in v beli knjigi.

Zlasti razumete in sprejemate, da CUT ne predstavlja ali podeljuje nobene lastniške pravice ali deleža, deleža, lastniškega kapitala ali vrednostnih papirjev ali enakovrednih pravic ali kakršne koli pravice do prejema prihodkov, dividend, glasovalnih pravic, delnic, pravic intelektualne lastnine ali katere koli druge oblike udeležbe ali upravljanja v družbi ali v zvezi z njo, razen če ni drugače izrecno navedeno v nadaljevanju.

CUT se ne bi smelo pridobivati za špekulativne ali naložbene namene s pričakovanjem dobička pri nadaljnji prodaji. Glede na to, da je CUT zasnovan samo za posebne namene v zvezi s kripto platformo CryptoUnity, fizično poslovalnico in hladno denarnico, ni nujno, da ga je mogoče prodati in nima nujno nobene druge uporabe ali vrednosti drugje kot v ekosistemu projekta CryptoUnity.

Cilj CUT je biti uporabni žeton z naslednjimi primeri uporabnostii: uporabniki, ki imajo žetone CUT na CryptoUnity platformi, imajo lahko nižje provizije za trgovanje, lahko se uporabljajo kot vstopnica za vstop v delavnice in izobraževanja, ter predstavlja nagrade za uporabnike. Namen in pripomočki žetona CUT so podrobno opisani v beli knjigi.

3. POGOJI NAKUPA ŽETONA

V skladu s temi pogoji vam bo družba izdala in vi boste od družbe kupili določeno število CUT po ceni, določeni ob nakupu.

Kupnino za želeno količino žetonov CUT lahko plačate na:

prenos zneska v BNB, ETH, BTC ali USDT, v trenutni vsoti enaki nakupni ceni žetonov CUT, v določeno kripto denarnico podjetja. Vrednost žetonov BNB, USDT ali ETH v času nakupa žetonov CUT se uporabi in določi z veljavno ceno na CoinMarketCap. Določene denarnice CU Limited, v katere je mogoče poslati BNB, ETH ali USDT, so:

  • BNB/USDT na BEP-20 standard (BNB Smart Chain network) denarnico:

0xDe11e1f085Ecc57C48F3cae70B664347F144C3d1

  • ETH/USDT na ERC-20 standard (Ethereum network) denarnico:

0x51BF28F1326d38C94D560e0e703703D5073806FC

  • z bančnim nakazilom (plačilo SEPA) na bančni račun CU d.o.o., številka:

IBAN SI56 0201 9026 3934 682

Za vsak nakup žetonov CUT bo kupec v dveh delovnih dneh po tem, ko CryptoUnity prejme uspešno transakcijo, prejel spoštljivo potrdilo o prejemu kupljenih žetonov. Znesek CUT, ki ste ga kupili v skladu s temi pogoji, bo prenesen v vašo denarnico v 24 urah po prejemu potrdila.

Časovnica prodaje žetonov in cena žetonov CUT:

Žetoni CUT bodo na voljo za nakup od 12. decembra 2023 do nadaljnjega. Vsi kupci žetonov CUT morajo opraviti obvezni postopek KYC (Know Your Customer), razen če so predhodno opravili postopek KYC s CryptoUnity.

Tukaj je časovnica za distribucijo žetonov CUT strankam z različnimi načini plačila:

Kupci morajo zagotoviti naslov kripto denarnice BEP-20, po možnosti Metamask ali TrustWallet. Če naslov denarnice za distribucijo CUT ni naveden, bo kupec obveščen po e-pošti.

Kripto plačila – Naslov denarnice, ki ga je kupec uporabil za polog zneska nakupa v denarnico podjetja, mora biti naveden skupaj z ID-jem transakcije (hash). Žetoni CUT bodo nato poslani v kupčevo denarnico v dveh delovnih dneh po potrditvi transakcije depozita. Cena CUT je določena na podlagi podatkov sledenja CoinMarketCap v času, ko je bil kupec nakazal (lahko velja 15-minutni interval, kjer se lahko cena žetonov CUT spremeni).

Plačila PayPal/kreditne kartice – po uspešni transakciji podjetju bo kupec prejel žetone CUT v svojo denarnico v dveh delovnih dneh po zaključku transakcije. Cena CUT je določena na podlagi podatkov sledenja CoinMarketCap v času, ko je bil kupec nakazal (lahko velja 15-minutni interval, kjer se lahko cena žetonov CUT spremeni).

Bančna nakazila – po izpolnitvi naročilnice bo kupec prejel e-poštno sporočilo z navodili za dokončanje bančne transakcije podjetju. Žetoni CUT bodo poslani v kupčevo denarnico v dveh delovnih dneh po tem, ko CryptoUnity prejme uspešno transakcijo. Cena CUT je določena na podlagi podatkov sledenja CoinMarketCap, točno ob 23:59 po srednjeevropskem času na dan, ko je CryptoUnity prejel transakcijo (lahko velja 15-minutni interval, kjer se lahko cena žetonov CUT spremeni).

Žetone CUT je možno kupiti tudi kot darilo, kjer mora stranka (kupec) opraviti še KYC proces in verifikacijo.

V primeru nakupa CUT-a kot darila se izda potrdilo o nakupu (v obliki kupona). Kupec mora navesti ime obdarovanca, kateremu je darilo namenjeno. Potrdilo bo poslano v dveh delovnih dneh po prejemu transakcije (kripto, PayPal, kreditna kartica ali bančno nakazilo) in bo dostavljeno po e-pošti. Prejemnik lahko nato prevzame žetone CUT prek spletnega mesta podjetja v 6 mesecih od datuma, ko je bil certifikat kupcu izdan, s kodo za unovčenje, ki je napisana na potrdilu. Vsaka koda je veljavna samo enkrat.

4. PREKLIC, VRAČILO, ZAVRNITEV NAKUPA

Vaš nakup CUT pri nas je dokončen in ni nikakršnih vračil ali odpovedi, razen (i) kot to zahteva veljavna zakonodaja ali uredba ali (ii) kot drugače določimo po lastni presoji.

Po naši lastni presoji lahko zavrnemo ali prekličemo zahteve za nakup CUT kadar koli in iz kakršnega koli razloga. CryptoUnity lahko po lastni presoji in brez navedbe razloga prekliče nakupno pogodbo, potem ko ste končali z nakupom, preden ali po tem, ko so žetoni že razdeljeni, dodeljeni ali zastavljeni (stejkani) – v tem primeru vam bo CryptoUnity povrnil točno vrednost nakup v fiat ali kriptovaluti v 30 dneh od preklica, skupaj z državno zamudno obrestno mero (ZOM).

Ta odstavek 4. člena Pogojev in določil se uporablja (vključno, a ne omejeno na) v primerih, če oseba povzroča škodo ali grozi, da bo povzročila škodo projektu Cryptounity, imetnikom CUT, kupcem CUT in skupnosti Cryptounity. Cryptounity lahko ukrepa tako, da prekliče nakup po zaključku nakupa, vendar pred distribucijo žetonov v primerih tržne manipulacije, groženj projektu Cryptounity ali njegovi skupnosti, blatenja projekta brez podlage v resničnih dejstvih, razkritja zaupnih podatkov in informacij, zajete v pogodbah o nerazkritju med Cryptounity (CU Ltd.) in kupcem CUT javnosti, brez predhodnega dovoljenja Cryptounity ali zakonitega razloga. Poleg tega lahko Cryptounity tako ukrepa v primerih, ko oseba stori kaznivo dejanje ali katerega od zgoraj opisanih dejanj proti Cryptounity, njegovim zaposlenim ali podizvajalcem, njegovi skupnosti ali imetnikom in kupcem CUT, jim grozi, jih spodbuja ali pri zgoraj opisanih dejanjih na kakršen koli način pomaga drugim. Vsa taka dejanja je treba prijaviti organu pregona.

5. PRIZNAVANJE TVEGANJ IN ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in razen če družba pisno ne določi drugače, (a) se CUT prodaja na podlagi “kakršen je” in “kot je na voljo”, brez kakršnih koli jamstev ali zagotovil, in družba izrecno zavrača vsa implicitna jamstva glede CUT, vključno z, in brez omejitev na, implicitnimi jamstvi glede primernosti za prodajo, uporabnosti, primernosti ali primernosti za določen namen, naslov in nekršitve, ali glede izdelave ali tehničnega kodiranja le-tega ali odsotnosti kakršnih koli pomanjkljivosti, ne glede na to, ali so skrite ali očitne; (b) družba ne more in ne predstavlja ali jamči, da je CUT zanesljiv, aktualen ali brez napak, da izpolnjuje vaša pričakovanja ali zahteve ali da bodo napake v CUT odpravljene.

Potrjujete in se strinjate, da podjetje ni dolžno izdati nadomestnega CUT-a v primeru, da je kateri koli CUT ali vaš zasebni ključ izgubljen, ukraden, ne deluje pravilno, uničen ali kako drugače nedostopen ali neuporaben iz kakršnega koli razloga, ki ni v sferi CU d.o.o.

Morebitno prihodnjo uporabo CUT v povezavi z zagotavljanjem ali prejemanjem storitev platforme CryptoUnity bodo urejali predvsem drugi posebni pogoji in pravilniki, ki bodo na voljo na spletnem mestu. Podjetje lahko pogojem in pravilnikom storitve doda nove pogoje ali pravilnike po lastni in absolutni presoji ter lahko vsake pogoje in pravilnike storitve občasno posodobi v skladu s postopki spreminjanja, ki so tam določeni. V primeru kakršnega koli navzkrižja med temi pogoji ter pogoji in pravilniki storitve imajo prednost pogoji in pravilniki storitve. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spletno stran za morebitna taka obvestila.

Pridobivanje in shranjevanje uporabnostnih žetonov CUT vključuje različna tveganja, zlasti da CryptoUnity morda ne bo mogel zagnati nekaterih operacij in nadaljevati z razvojem svoje platforme ali skupnosti.

Zato mora vsak uporabnik pred pridobitvijo CUT skrbno pretehtati tveganja, stroške in koristi pridobitve CUT v okviru prodaje žetonov in po potrebi pridobiti neodvisen nasvet v zvezi s tem.

Katera koli zainteresirana oseba, ki ni sposobna sprejeti ali razumeti tveganj, povezanih z dejavnostjo (vključno s tveganji, povezanimi z nerazvitjem omrežja in operacij CryptoUnity) ali kakršnih koli drugih tveganj, kot je navedeno v teh pogojih, ne bi smela pridobiti CUT, na tej stopnji ali kasneje.

Obstaja tveganje, da se v nekaterih jurisdikcijah žetoni CUT zdaj ali v prihodnosti obravnavajo kot vrednostni papir. Podjetje ne daje jamstev ali garancij, da CUT uporabnostni žetoni niso obravnavani kot vrednostni papir v vseh jurisdikcijah. Vsak uporabnik CUT nosi svoje pravne ali finančne posledice, v kolikor žeton CUT velja za vrednostni papir v njegovi zadevni jurisdikciji. Pravna sposobnost podjetja, da zagotovi žetone CUT v nekaterih jurisdikcijah, bo morda odpravljena s prihodnjimi predpisi ali pravnimi postopki. V primeru, da se z visoko stopnjo gotovosti izkaže, da žetoni CUT niso zakoniti v določenih jurisdikcijah, bo družba po lastni presoji bodisi (a) prenehala poslovati v tej jurisdikciji ali (b) prilagodila žetone CUT v način za uskladitev z uredbo, če je to mogoče in izvedljivo. Vaša dolžnost je, da preverite, ali je pridobitev in odtujitev žetonov CUT zakonita v vaši jurisdikciji, in s sprejetjem teh pogojev se izrecno strinjate in jamčite, da ne boste uporabljali CUT, če njihova uporaba v ustrezni jurisdikciji ne bo zakonita. Zakon v določenih jurisdikcijah lahko omejuje ali omeji nakup in/ali prodajo žetonov CUT, kot je navedeno na začetku tega dokumenta.

NAKUP REZANIH ŽETONOV VKLJUČUJE VISOKO STOPNJO TVEGANJA. V TEJ PRODAJI ŽETONOV NE SMETE PORABITI NOBENIH SREDSTEV, RAZEN, ČE SI LAHKO PRIVOŠČITE IZGUBO CELOTNEGA PORABLJENEGA ZNESKA.

Poleg tega vsako trgovanje z virtualnimi sredstvi in valutami vključuje veliko tveganje. Vrednost virtualnih sredstev/valut je zelo volatilna, kar pomeni, da se lahko vrednost v zelo kratkem času in v katerem koli trenutku znatno poveča ali zmanjša. Takšna nihanja cen prinašajo ogromno negotovosti in strahu. Na vrednost virtualne valute in padec povpraševanja lahko vpliva veliko dejavnikov, vključno z neracionalnimi (ali racionalnimi) mehurčki, izgubo zaupanja v valuto, spremembami v razvoju programske opreme, vladnimi odločitvami, ustvarjanjem konkurenčne valute, tehničnimi težavami, političnimi ali nepolitičnimi izjavami, izjavami vplivnežev ter novicami in hekerskimi napadi. Vaša virtualna sredstva se lahko izgubijo, če izgubite geslo, zasebni ključ ali drugo varnostno kodo. Obstajajo tudi druga potencialna tveganja, ki morda niso predvidena tukaj ali v prodajnih pogojih. Ne kupujte žetonov CUT samo zato, ker se bojite zamuditi (FOMO). Če niste prepričani, lahko počakate, da so žetoni uvrščeni na drug trg, in tam kupite žetone.

Vrednost žetonov CUT lahko niha in lahko utrpite izgubo v vrednosti tako pridobljenih žetonov CUT. Poleg tveganja izgube vrednosti so žetoni CUT popolnoma nezavarovani in niso podobni bančnim računom ali računom pri nekaterih drugih finančnih institucijah.

Strinjate se, da kupujete, prejemate in imate žetone CUT na lastno odgovornost in da so žetoni na voljo na podlagi “takšni, kot so”, brez kakršnih koli zagotovil in jamstev, izrecnih ali implicitnih. Vaša odgovornost je, da ugotovite, ali vaša zakonodaja dovoljuje nakup žetonov CUT v vaši jurisdikciji in ali lahko žetone CUT preprodate drugemu kupcu v kateri koli jurisdikciji. Vi nosite izključno odgovornost za določanje ali ocenjevanje davčnih posledic vašega sodelovanja pri množični prodaji, nakupu ali prejemanju in posedovanju žetonov CUT v vseh pogledih in v kateri koli ustrezni jurisdikciji.

Izjavljate in jamčite nam, da prispevana sredstva ne izhajajo iz nobene nezakonite dejavnosti in nam omogočate ustrezne preglede za preprečevanje pranja denarja (AML)/financiranja terorizma (CTF).

Razumete in sprejemate, da lahko kadar koli in brez kakršnega koli pojasnila zavrnemo kateri koli prispevek na podlagi preprostega suma, da sredstva izvirajo iz nezakonitih dejanj ali da predpisi AML/CTF niso bili spoštovani.

CU d.o.o., njegovi ustanovitelji, člani ekipe in katera koli tretja oseba, vključena v projekt CryptoUnity, ne predstavljajo, jamčijo ali prevzemajo nobene pravne odgovornosti, ki izhaja iz ali je povezana s točnostjo, zanesljivostjo ali popolnostjo katerega koli gradiva v tej beli knjigi ali v katerem koli spremnem gradivu ali izjavi. V največjem obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni, predpisi in pravila, osebje CU d.o.o. ne bo odgovorno za kakršne koli posredne, posebne, naključne, posledične ali druge izgube kakršne koli vrste, zaradi odškodninske odgovornosti, pogodbe ali drugače (vključno, vendar ne omejeno na izgubo prihodka, dohodka ali dobička ter izgubo uporabe ali podatkov), ki izhajajo iz ali v povezavi s kakršnim koli sprejetjem ali nanašanjem na to belo knjigo ali kateri koli njen del ali katero koli spremljajoče gradivo, izjave ali informacije, ki so na voljo na spletnem mestu CryptoUnity, z vaše strani.

Ti pogoji in določila se lahko (vendar ne nujno) posodobijo ali spremenijo v skladu z najnovejšo različico bele knjige, ki prevlada nad prejšnjimi različicami. O spremembah vas bomo obvestili, vendar ste sami odgovorni, da ostanete na tekočem in sledite spremembam.

6. PREPOVED PRODAJE IN NAKUPA

Prav tako ne smete sodelovati pri prodaji žetonov, če ste državljan, (stalni) rezident, imetnik zelene karte ali imate kakršno koli potrdilo o bivanju v kateri koli od naslednjih držav: Bangladeš, Bolivija, Ljudska Republika Kitajska, Kuba , Alžirija, Ekvador, Islamska republika Irak, Iran, Kambodža, Šrilanka, Maroko, Severna Makedonija, Republika Nepal, Pakistan, Severna Koreja, Singapur, Sejšeli, Združene države Amerike, Venezuela in druge države, ki tukaj niso navedene in prepovedujejo ali omejiti prodajo žetonov v skladu z zakoni, pravili, pravnimi akti in drugimi predpisi ALI državami, ki prodajo žetonov obravnavajo kot prodajo delnic in drugih reguliranih finančnih instrumentov.

7. ZASTOPSTVA IN JAMSTVA PODJETJA

Družba vam s tem izjavlja in jamči, da:

(a) Družba je podjetje, ki je ustrezno organizirano, veljavno obstoječe in v dobrem stanju v skladu z zakonodajo Slovenije ter ima moč in pooblastilo za lastništvo, najem in upravljanje svojih lastnin ter opravljanje svojih poslov, kot jih izvaja zdaj.

(b) Izvedba, dostava in izvedba tega instrumenta s strani družbe je v pristojnosti družbe in je bila, razen v zvezi z dejanji, ki jih je treba izvesti, ko vam bodo izdani žetoni, ustrezno pooblaščena s strani vseh potrebnih ukrepov s strani družbe.

(c) Ta instrument predstavlja pravno, veljavno in zavezujočo obveznost družbe, ki je izvršljiva zoper družbo v skladu z njegovimi pogoji, razen če je omejena s stečajno zakonodajo, insolventnostjo ali drugimi splošnimi zakoni, ki se nanašajo na ali vplivajo na uveljavljanje pravic upnikov na splošno in splošna načela lastnine.

(d) Kolikor je družbi znano, ne krši (i) trenutnega statuta ali statuta, (ii) katerega koli materialnega statuta, pravila ali predpisa, ki velja za družbo, ali (iii) katere koli materialne pogodbe oz. pogodbe, katere pogodbena stranka je družba ali jo zavezuje, pri čemer je v vsakem primeru razumno pričakovati, da bo imela taka kršitev ali neizpolnjevanje obveznosti, posamezno ali skupaj z vsemi takimi kršitvami ali neizpolnjevanjem obveznosti, materialne negativne posledice za družbo.

(e) Kolikor je družbi znano, izvedba in izvedba transakcij, ki jih predvideva ta instrument, ne bo in ne bo: (i) kršila nobene materialne presoje, statuta, pravila ali predpisa, ki velja za družbo; (ii) povzroči pospešitev katere koli bistvene pogodbe ali pogodbe, katere stranka je družba ali ki jo zavezuje; ali povzroči ustanovitev ali uvedbo kakršne koli zastavne pravice na kateri koli lastnini, sredstvih ali prihodkih družbe ali začasno ukinitev, zaseg ali nepodaljšanje katerega koli materialnega dovoljenja, licence ali pooblastila, ki velja za družbo, njeno poslovanje ali operiranje.

(f) Kolikor je družbi znano, v zvezi z delovanjem tega instrumenta niso potrebna nobena soglasja ali odobritve.

(g) Kolikor je družbi znano, ima družba v lasti ali poseduje (ali lahko pridobi pod komercialno razumnimi pogoji) zadostne zakonske pravice do vseh patentov, blagovnih znamk, storitvenih znamk, trgovskih imen, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, licenc, informacij, procesov in drugih pravic do intelektualne lastnine, ki so potrebne za njegovo poslovanje, kot ga izvaja zdaj in kot je trenutno predlagano, brez kršenja pravic drugih.

8. IZJAVE IN JAMSTVA KUPCA

S tem izjavljate in jamčite družbi, da:

(a) Prebrali ste in razumeli ste vse pogoje teh pogojev (vključno z vsemi prilogami) in bele knjige.

(b) Potrjujete in soglašate, da se bela knjiga lahko spremeni tudi v času do datuma distribucije CUT in kasneje in v skladu s tem dokumentom sprejemate obveznost, da takoj preberete nove različice bele knjige, ki bodo na voljo prek spletnega mesta.

(c) Imate dobre in zadostne izkušnje ter razumevanje funkcionalnosti, uporabe, shranjevanja, mehanizmov prenosa in drugih materialnih značilnosti kriptografskih žetonov, mehanizmov za shranjevanje žetonov (kot so denarnice), tehnologije veriženja blokov, tehnologije, podobne verigi blokov, in tehnologije, ki temelji na verigi blokov ter sisteme programske opreme, da razumete te pogoje in da cenite tveganja in posledice nakupa CUT.

(d) Če ste fizična oseba, ste stari najmanj 18 let in ste dovolj zakonito stari in sposobni za nakup CUT, sprejmete te pogoje in sklenete zavezujočo pogodbo s podjetjem. Če ste pravna oseba, ste ustrezno organizirani, veljavno obstajate in ste v dobrem stanju in v skladu z zakoni vaše jurisdikcije in vsake jurisdikcije, kjer poslujete ali kjer se nahajajo vaša sredstva. Ne glede na to, ali ste fizična ali pravna oseba, niste državljan, rezident (davčni ali drugače) ali imetnik stalnega prebivališča in/ali zelene karte prepovedanih območij nakupa, navedenih v 6. členu.

(e) Pridobili ste dovolj informacij o CUT in projektu CryptoUnity, da se premišljeno odločite za nakup CUT.

(g) CUT kupujete za sodelovanje v projektu CryptoUnity. CUT ne kupujete za nobeno drugo uporabo ali namene, vključno z, vendar ne omejeno na kakršne koli naložbene, špekulativne ali druge finančne namene.

(h) Vaš nakup CUT bo izveden v popolni skladnosti z vsemi veljavnimi predpisi, vašo nacionalno jurisdikcijo in njeno zakonodajo ter nacionalnimi davčnimi obveznostmi, ki lahko za vas veljajo v kateri koli ustrezni jurisdikciji.

(i) Prispevki za nakup CUT ne izhajajo iz in/ali niso povezani z nobenimi nezakonitimi dejavnostmi, vključno s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, vendar ne omejeno nanje, in CUT žetonov ne boste uporabljali za financiranje, sodelovanje ali kako drugače podpiranje kakršnih koli nezakonitih dejavnosti. V obsegu, ki ga zahtevajo veljavni zakoni in predpisi, morate v celoti upoštevati vse zahteve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v vseh ustreznih jurisdikcijah.

(j) Razumete, da morate nositi ekonomsko tveganje nakupa CUT za nedoločen čas. Razumete, da v obsegu, v katerem je CUT upoštevan kot vrednostni papir v skladu z zakonodajo katere koli jurisdikcije, v kateri se bo s CUT trgovalo ali pa je v njej predmet prenosov, so takšni posli ali prenosi CUT lahko omejeni z zakoni, ter da trg za CUT ne obstaja ali se ne more pričakovati, da se bo razvil.

(k) Opraviti boste morali obvezni postopek identifikacije stranke KYC (Know Your Customer) tako, da nam posredujete: ime, priimek, naslov, datum rojstva, številko osebne izkaznice, skenirano sliko osebnega dokumenta.

S tem potrjujete, da sta stranki sklenili te pogoje glede na to, da so izjave in garancije resnične, točne, popolne in nezavajajoče.

9. ZAUPNOST

Stranki bosta ohranili zaupnost, razen če ju morata razkriti sodni ali upravni postopek ali druge zakonske zahteve, vseh dokumentov in informacij v zvezi s transakcijami, ki jih predvidevajo ti pogoji (vključno z vsemi komercialnimi informacijami, kot so prodajna cena, število prodanih žetonov, popust (če obstaja), kot tudi urnik dostave žetonov.

10. RAZNO

Ti pogoji določajo celotno soglasje in razumevanje strank v zvezi s predmetom v tem dokumentu in izničijo vsa predhodna ali sočasna razkritja, razprave, dogovore in dogovore med strankama, bodisi ustne ali pisne. Katero koli določbo tega instrumenta je mogoče spremeniti, opustiti ali spremeniti samo na podlagi pisnega dogovora med pogodbenima strankama.

V primeru, da je katera koli, ena ali več določb teh pogojev iz kakršnega koli razloga neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, v celoti ali delno ali v katerem koli pogledu, ali v primeru, da katera koli, ena ali več določb teh Pogojev deluje ali bo v prihodnje delovalo tako, da razveljavijo te pogoje, takrat in v vsakem takem primeru se samo taka določba(-e) šteje za nično in neveljavno in ne bo vplivale na nobeno drugo določbo teh pogojev, preostale določbe teh pogojev pa bodo ostale v veljavi ter v polni veljavi in učinku ter nanje to ne bo vplivalo, jim škodilo ali jih motilo.

Za vse pravice in obveznosti po tej pogodbi se uporablja slovenska zakonodaja, ne glede na kolizijska pravila te jurisdikcije. Morebitni spori med pogodbenima strankama, ki izhajajo iz ali so v zvezi s temi pogoji ali njihovo vsebino, se rešujejo na sodiščih v Sloveniji.