Kaj je blockchain? (uvodno poglavje)

Blockchain (veriga blokov) je eden izmed najpogosteje slišanih izrazov v kripto svetu, zato je pomembno, da ga res dobro razumemo. S tem namenom je blockchain kot tema ločen od ostalih delavnic, saj ga ne moremo dovolj spoznati in podrobno opisati samo v enem poglavju.

Blockchain je decentralizirana, porazdeljena zbirka podatkov. Je digitalni zapis transakcij, ki ni shranjen le na enem strežniku oziroma računalniku, temveč je njegovih kopij veliko, shranjene pa so na več računalnikih. To je ena od glavnih lastnosti, zaradi katerih je blockchain tako transparenten in varen. Narava tehnologije blockchain-a je pogosto opisana kot “digitalni ledger*”, saj beleži vse transakcije, ki so se zgodile v omrežju, na podoben način kot to počne tradicionalni ledger.
*Spomnimo: ledger je angleški izraz za glavno knjigo, kjer se hranijo informacije o transakcijah

Blockchain je osnovna tehnologija, ki podpira kriptovalute, med drugimi tudi najbolj znani – Bitcoin in Ethereum. Vendar potencial te tehnologije sega daleč onkraj sveta kriptovalut. Zaradi svoje zmožnosti zagotavljanja varnega in preglednega načina za sledenje in preverjanje transakcij oz. informacij, ima potencial, da spremeni in izboljša tudi številne druge industrije kot so npr. šolstvo in zdravstvo. 

Kako deluje? Ko želi nekdo opraviti transakcijo, na primer poslati kriptovaluto drugi osebi, se za to dejanje v omrežje pošlje zahteva. Da se zahteva potrdi in zabeleži, se blockchain zanaša na omrežje računalnikov, ki se imenujejo vozlišča (ang. Nodes).

Ta vozlišča preverijo transakcijo in potrdijo njeno veljavnost. Ko je transakcija potrjena, se doda v blockchain. Transakcije se združujejo v bloke in so dodane v t.i. verigo blokov v linearnem, kronološkem vrstnem redu. Vsak blok vsebuje edinstveno kodo, imenovano “hash” (več o tem v naslednjem poglavju), ki ga razlikuje od drugih blokov, hkrati pa omogoča varno povezavo s prejšnjim blokom. Zaradi tega je blockchain odporen na posege in goljufije, saj en sam akter ne more spremeniti zapisa brez soglasja omrežja.

Če povzamemo, je blockchain inovativna tehnologija, ki lahko preoblikuje širok spekter industrij z zagotavljanjem varnega in preglednega načina za sledenje in preverjanje transakcij ali informacij. S povezovanjem blokov z edinstveno kodo, v linearnem in kronološkem vrstnem redu, je veriga blokov zaščitena pred posegi. Zaradi te funkcije je blockchain zmogljiva rešitev za različne industrije, ki zahtevajo zaupanje, preglednost in varnost pri svojih transakcijah.