KVIZ: Razlike med fiat in kriptovalutami

Označi za katero vrsto valute drži dana trditev