Kriptografija

Ko govorimo o kriptografiji, govorimo o uporabi matematike za zaščito informacij. Pri kriptovalutah, kot pove že nihovo ime samo, kriptografija predstavlja ključni faktor pri zagotavljanju varnosti in zasebnosti.

Kriptografija  je uporaba matematičnih pravil za zaščito informacij. Ima dolgo zgodovino, ki sega v starodavne civilizacije. Pojavila se je kot način za zaščito komunikacije v času vojn in političnih pretresov. Stari Egipčani, Grki in Rimljani so za zaščito sporočil uporabljali preproste tehnike, kot so nadomestne šifre, kjer so znaki in črke dobili drug pomen. Kasneje so naprednejše metode razvili arabski učenjaki v srednjem veku. Razvoj telegrafa in potreba po varni komunikaciji med drugo svetovno vojno, sta vodila do sodobnejše, digitalne kriptografije.

S prihodom računalnikov in interneta, je kriptografija v digitalni dobi postala ena izmed najbolj pomembnih praks za zaščito občutljivih informacij in zagotavljanje varne komunikacije. Omogoča namreč, da poslane informacije pridejo samo in izključno do naslovnika, hkrati pa jih s tem tudi ščiti.  

Kriptografija deluje na principu ustvarjanja kod oz. šifer. Te je mogoče prenesti in nato dešifrirati s strani predvidenega prejemnika. Koda je ustvarjena tako, da jo lahko prebere zgolj oseba, kateri je namenjena, saj je lahko odklenjena le s ključem prejemnika.


Da si lažje predstavljamo, si poglejmo preprost primer. Žan se videva z Mašo, dopisujeta pa si preko fizičnih pisem, saj se jima zdi to romantično. Ker ne želita, da kdorkoli drug prebere vsebino pisem, sta se dogovorila za določeno kodo (spodaj: A=D, B=E, C=F…).

Tako Žan Maši, namesto da ji napiše “ RAD TE IMAM”, napiše “UDG WH LPDP”. Koda s tem predstavlja ključ, s katerim Maša lahko prebere pismo, kdorkoli drug pa ga ne bi razumel.

 
Kriptografija se uporablja za zaščito širokega nabora različnih vrst komunikacij, vključno z elektronsko pošto, finančnimi transakcijami in vojaško komunikacijo.

Obstajata dve glavni vrsti kriptografije: 
Simetrična kriptografija; kjer se za šifriranje in dešifriranje sporočila uporablja isti ključ in
Asimetrična kriptografija; kjer se za šifriranje sporočila uporablja javni ključ, za dešifriranje pa zasebni ključ

Kriptovalute uporabljajo asimetrično kriptografijo.

Pri kriptovalutah se kriptografija uporablja za zaščito transakcij in drugih vidikov ekosistema kriptovalut, kot so denarnice in menjalnice. Je pomemben del varnostnih ukrepov, vzpostavljenih za zaščito zasebnosti in za zaščito pred goljufijami ter nepooblaščenimi dostopi.

Lesson Content