KVIZ: Tveganja in pomen varnosti

Za katero od tveganj velja možna rešitev?